Ympäristöpolitiikka

UK-Muovi Oy:n johto ja koko henkilöstö on sitoutunut noudattamaan yrityksen ympäristöpolitiikkaa. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme tuotteita ja palveluja, joissa yhdistyy talodellisuus, asiakastyytyväisyys, laatu, turvallisuus ja ympäristön hyvinvointi.

Ympäristöpäämääränsä saavuttamiseksi UK-Muovi Oy:

  • Noudattaa toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä.
  • Arvioi toimintansa ympäristöriskejä ja pyrkii poistamaan niitä.
  • Pyrkii vähentämään toimintansa haitallisia ympäristövaikutuksia kehittämällä toimintatapoja.
  • Ohjaa henkilöstöään vastuullisuuteen ympäristökysymyksissä koulutuksella ja opastuksella.
  • Pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristöasioidensa hoitoa.

 

UK-Muovi Oy pyrkii siihen, että tuotteemme ja toimintamme ovat toimialan parasta laatua. Laatuajattelumme periaatteet on kirjattu laatupolitiikaksi.