CE

UK-Muovi Oy pyrkii siihen, että tuotteemme ja toimintamme ovat toimialan parasta laatua. Laatuajattelumme periaatteet on kirjattu laatupolitiikaksi.

Sertifiointilaitos Finlog Audit Oy on myöntänyt UK-Muovi Oy:lle sertifikaatin siitä, että yrityksemme laatujärjestelmä täyttää laadunvarmistusstandardin ISO 9001:2015 ja ympäristönhallintastandardin ISO 14001:2015 vaatimukset.

Sertifikaatti  ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatti 

Certificate ISO 9001:2015 quality management system standard  and ISO 14001:2015 environmental management system standard 

VTT

 

UK-Muovi Oy:lle on myönnetty Avainlippu

Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt UK-Muovi Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Avainlippu-merkki on myönnetty seuraaville tuotteille:

 • Greeny-kompostori
 • UKM-ponttonit
 • Greeny Hiekka 120- ja Greeny Hiekka 450-hiekoitusastiat
 • Eero 150, Epeli 300-, Eppu 350- ja Emppu 600-hiekoitusastiat
 • Juuso 660-jäteastia
 • Lassi 660-jäteastia
 • Lasten hiekkalaatikko Kilppari

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

 

UK-Muovi Oy on Menestyjä-yritys

Menestyjat 2017 180

Menestyjä-sertifikaatin ansainnut yritys on parempi kumppani. Menestyjäyritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Menestyjä-sertifikaatti ennustaa myös tulevaa menestystä ja on siten vahva viesti tulevaisuuden osaajista kilpailtaessa. 

Menestyjä-sertifikaatin voivat saada yritykset, jotka ovat saaneet Kauppalehden analyysiyksikön Balance Consultingin Menestyjäluokituksessa vähintään 50 pistettä. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuuden eri osa-alueen pohjalta: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Kultakin osa-alueelta yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin Balance Consultingin tietokannan yrityksiin sekä oman vertailutoimialansa yrityksiin. Malli on markkinoiden ainoa, joka on riskin tunnistamisen lisäksi rakennettu hyvien yritysten erottelemiseksi toisistaan.

Menestyjä-sertifikaatti eroaa luottoluokittajien antamista sertifikaateista. Menestyjäksi pääseminen edellyttää muutakin kuin hyvän maksuvalmiuden tai sen, että yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä. Menestyjäluokituksessa yrityksiä on analysoitu kuuden taloudellisen osa-alueen mukaan siten, että mittaus ennakoi myös menestyksen jatkumista. Menestyjä-sertifikaatin mukana tilaaja saa aina rahanarvoista analysoitua tietoa menestystekijöistään ja mahdollisista kehityskohteistaan.

Menestyjä-sertifikaatin ostaja kuuluu Menestyjä-joukkoon, josta Balance Consulting viestii näkyvästi ympäri vuoden. Hyvän kumppanin tunnistaminen vaatii aikaa ja asiantuntemusta, mutta Menestyjä-merkistä sen voi tunnistaa hetkessä.

 

UK-Muovi Oy:n johto ja koko henkilöstö on sitoutunut noudattamaan yrityksen laatupolitiikkaa:

Laatumerkki

 • Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimintojemme ja tuotteidemme laatua.
 • Laatujärjestelmämme kattaa kaikki yrityksemme tärkeimmät toiminnot ja se on dokumentoitu laatuasiakirjoihin. Laatujärjestelmä pidetään jatkuvasti ISO-laatustandardien tasolla.
 • Asetamme toiminnallemme laatutavoitteita ja valvomme niiden toteutumista.
 • Jokainen UK-Muovi Oy:n työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja on velvollinen toimimaan laatutavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Jatkuvan kehittämisen ja hyvän yhteistyön avulla pyrimme virheettömiin toimituksiin, tehokkaaseen toimintaan ja tyytyväisiin asiakkaisiin.
 • Laadukkaiden tuotteiden aikaansaamiseksi käytämme parhaita raaka-aineita ja luotettavia tavarantoimittajia, alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita.

 

Tuotehyväksynnät / Suoritustasoilmoitukset