Eristyslevyn tärkeitä ominaisuuksia ovat sen lämmöneristyskyky, puristus- ja taivutuslujuus sekä kosteudenkesto.

 

Lämmöneristys

Merkittävin ominaisuuksista on lämmöneristyskyky. Lämmöneristystä mitataan materiaalin lämmönjohtavuudella (lambda-arvo, λ).

Tehokkaalla lämmöneristämiselle voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä rakennuksen lämmityskuluissa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä. Hyvä lämmöneristys tarkoittaa myös mahdollisuutta ohuempiin rakennekerroksiin.

Lämmöneristys on merkittävä asia koko rakennuksen vaipan alueella eli alapohjan, yläpohjan ja ulkoseinien eristämisessä. UKOREX® -eristystuotteet on suunniteltu vastaamaan rakennuksen vaipalta vaadittua tehokasta lämmöneristystä. Kuhunkin käyttökohteeseen on kehitetty omat tuotteensa, joilla on kohteen vaatimat ominaisuudet.

ret opas 20150917 1OPAS: Rakenteellinen energiatehokkuus

Rakenteellinen energiatehokkuus -opas keskittyy rakenteellisen energiatehokkuuden hyödyntämiseen tulevaisuuden lähes nollarakentamisessa. Oppaassa läpikäydään energiatehokkuuden huomioiminen asuinrakennusten hanke- ja arkkitehtisuunnittelussa, rakennesuunnittelussa ja toteutuksessa. Oppaan sisältämät esimerkit jo toteutetuista kohteista ja ratkaisuista tuovat esiin alan parhaat toteutukset ja niiden kosteusteknisen toimivuuden myös tulevaisuuden muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Oppaan ovat laatineet arkkitehti Kimmo Lylykangas ja johtava asiantuntija Jyri Nieminen.

Lataa tästä Rakenteellinen energiatehokkuus-opas.

 

Puristus- ja taivutuslujuus

Puristus- ja taivutuslujuudella on merkitystä erityisesti silloin, kun eristyslevyyn kohdistuu kuormia. Puristus- ja taivutuslujuutta mitataan selvittämällä, kuinka suuren paineen levy kestää (kPa).UKOREX® Lattia-,UKOREX® Routa -eristeet ovat puristus- ja taivutuslujuudeltaan erinomaisia käytettäviksi esimerkiksi alapohjissa raskaan betonilaatan alla ja maan sisässä maanpaineen kuormittamina.

 

Kosteudenkesto

EPS-eristeiden etuna on niiden luonnollisesti pieni vedenimeytymiskyky. Kaikilla UKOREX® -tuotteilla vedenimeytyminen on alle 5 tilavuusprosenttia ja parhaimmillaan alle 1 til-%. Mahdollisimman pieni vedenimeytyminen on erittäin merkittävää sekä eristeen lämmöneristyskyvyn kannalta että koko rakenteen kannalta. Vettä itseensä imevä eriste voi lahottaa tai pilata ympäröivät rakenteet.

 

Palo-ominaisuudet

Valmistamme UKOREX®-eristeitä niin sanottuina normaalilaatuina että vaikeasti syttyvinä S-laatuina.

Normaalien tuotteiden paloluokka on F. F luokan tuotteet eivät sisällä palonestoaineita.

Vaikeasti syttyvien tuotteiden nimessä on lujuusluokan jälkeen kirjain S, esim. UKOREX® EPS 60S Lattia ja UKOREX® GRAFIT 80S Seinä. Nämä tuotteet kuuluvat E paloluokkaan. Käytämme raaka-aineita, joissa palonestoaine on ns. uuden sukupolven polymeeripohjainen palonestoaine, joka ei sisällä HBCD:tä.