Eristyslevyn tärkeitä ominaisuuksia ovat sen lämmöneristyskyky, puristus- ja taivutuslujuus ja kosteudenkesto.

 

Lämmöneristys

Merkittävin ominaisuuksista on lämmöneristyskyky. Lämmöneristystä mitataan materiaalin lämmönjohtavuudella (lambda-arvo, λ).

Tehokkaalla lämmöneristämiselle voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä rakennuksen lämmityskuluissa. Hyvä lämmöneristys tarkoittaa myös mahdollisuutta ohuempiin rakennekerroksiin.

Lämmöneristys on merkittävä asia koko rakennuksen vaipan alueella eli alapohjan, yläpohjan ja ulkoseinien eristämisessä. UKOREX® EPS Lattia, UKOREX® EPS Seinä ja UKOREX® EPS Katto -eristeet on suunniteltu vastaamaan rakennuksen vaipalta vaadittua tehokasta lämmöneristystä.

 

Puristus- ja taivutuslujuus

Puristus- ja taivutuslujuudella on merkitystä erityisesti silloin, kun eristyslevyyn kohdistuu kuormia. Puristus- ja taivutuslujuutta mitataan selvittämällä, kuinka suuren paineen levy kestää (kPa). UKOREX® EPS Lattia ja UKOREX® EPS Routa-eristeet ovat puristus- ja taivutuslujuudeltaan erinomaisia käytettäviksi esimerkiksi alapohjissa raskaan betonilaatan alla ja maan sisässä maanpaineen kuormittamina.

 

Kosteudenkesto

EPS-eristeiden etuna on niiden luonnollisesti pieni vedenimeytymiskyky. Kaikilla UKOREX® EPS -tuotteilla vedenimeytyminen on alle 5 tilavuusprosenttia ja parhaimmillaan alle 1 til-%. Mahdollisimman pieni vedenimeytyminen on erittäin merkittävää sekä eristeen lämmöneristyskyvyn kannalta että koko rakenteen kannalta. Vettä itseensä imevä eriste voi lahottaa tai pilata ympäröivät rakenteet.

ret opas 20150917 1UUSI OPAS: Rakenteellinen energiatehokkuus

Rakenteellinen energiatehokkuus -opas keskittyy rakenteellisen energiatehokkuuden hyödyntämiseen tulevaisuuden lähes nollarakentamisessa. Oppaassa läpikäydään energiatehokkuuden huomioiminen asuinrakennusten hanke- ja arkkitehtisuunnittelussa, rakennesuunnittelussa ja toteutuksessa. Oppaan sisältämät esimerkit jo toteutetuista kohteista ja ratkaisuista tuovat esiin alan parhaat toteutukset ja niiden kosteusteknisen toimivuuden myös tulevaisuuden muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Oppaan ovat laatineet arkkitehti Kimmo Lylykangas ja johtava asiantuntija Jyri Nieminen.

Lataa tästä Rakenteellinen energiatehokkuus-opas.

 

Eristeiden käsittely työmaalla

EPS on kevyttä, mikä helpottaa suuresti sen käsittelyä ja asentamista. Keveys tulee kuitenkin ottaa huomioon eristeiden käsittelyssä ja varastoinnissa.

Tyypillisesti EPS-levyt toimitetaan työmaille sekä rauta- ja rakennustarvi-kekauppoihin useamman levyn paketissa. Levyjen määrä paketissa riippuu levyjen paksuudesta, ohuempia levyjä on paketissa määrällisesti enemmän. Levyt on kiedottu yhteen ohuella PE-kalvomuovilla. Myös useamman levypaketin sisältämän suurpakkauksen pakkausmateriaali on PE-kalvomuovi. Huolehdithan kalvomuovin keräykseen, jotta siitä voidaan valmistaa jälleen uusia pakkauksia. 

Keveytensä vuoksi tuuli ja ilmavirrat voivat siirtää EPS-eristeitä. EPS-eristeet voi hyvin varastoida työmaalla ulkona, kunhan huolehtii, etteivät eristeet vahingoitu tai leviä ympäristöön tuulen ja ilmanvirtojen vuoksi. Tarvittaessa eristelevyjen päällä voi käyttää painoja. Pakkaukset on hyvä avata vasta tuotteiden asennuksen yhteydessä.

EPS-eristeitä työstettäessä on hyvä minimoida syntyvä työstöjäte sekä estää työstö-jätteen leviäminen ympäristöön. Suosittelemme kuumalankaleikkurin käyttöä perinteisen sahan sijaan. Kuumalankaleikkurilla leikkausjälki on tarkempi ja eristeen repeytyminen vähäisempää. Jos eristeitä leikataan sahalla tai puukolla, suosittelemme leikkuutyön tekemistä sellaisessa paikassa, josta alustan päälle pudonneet eristemurut/-kappaleet on helppo siivota suljettavaan säkkiin tai kannelliseen astiaan. Leikkuujäte on hyvä kerätä työmaalla erilleen suljettaviin säkkeihin tai kannellisiin astioihin, josta se ei pääse kovallakaan tuulella leviämään ympäristöön. Leikkaustarvetta työmaalla voi vähentää tilaamalla jo tehtaalla oikeaan mittaan työstettyjä EPS-eristeitä. Myös suunnittelulla ja toteutuksella voidaan vaikuttaa leikkaus-tarpeeseen.  

EPS-eristeet ovat kestomuovisina täysin kierrätettäviä. EPS-leikkuujätteen erilliske-räyksestä voi sopia työmaan jätehuoltotoimijan kanssa tai leikkuujätteet voi kerätä energiajätteenä.

Lataa tästä EPS-eristeiden käsittely työmailla-opas.