Eristyslevyn tärkeitä ominaisuuksia ovat sen lämmöneristyskyky, puristus- ja taivutuslujuus ja kosteudenkesto.

 

Lämmöneristys

Merkittävin ominaisuuksista on lämmöneristyskyky. Lämmöneristystä mitataan materiaalin lämmönjohtavuudella (lambda-arvo, λ).

Tehokkaalla lämmöneristämiselle voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä rakennuksen lämmityskuluissa. Hyvä lämmöneristys tarkoittaa myös mahdollisuutta ohuempiin rakennekerroksiin.

Lämmöneristys on merkittävä asia koko rakennuksen vaipan alueella eli alapohjan, yläpohjan ja ulkoseinien eristämisessä. UKOREX® EPS Lattia, UKOREX® EPS Seinä ja UKOREX® EPS Katto -eristeet on suunniteltu vastaamaan rakennuksen vaipalta vaadittua tehokasta lämmöneristystä.

 

Puristus- ja taivutuslujuus

Puristus- ja taivutuslujuudella on merkitystä erityisesti silloin, kun eristyslevyyn kohdistuu kuormia. Puristus- ja taivutuslujuutta mitataan selvittämällä, kuinka suuren paineen levy kestää (kPa). UKOREX® EPS Lattia ja UKOREX® EPS Routa-eristeet ovat puristus- ja taivutuslujuudeltaan erinomaisia käytettäviksi esimerkiksi alapohjissa raskaan betonilaatan alla ja maan sisässä maanpaineen kuormittamina.

 

Kosteudenkesto

EPS-eristeiden etuna on niiden luonnollisesti pieni vedenimeytymiskyky. Kaikilla UKOREX® EPS -tuotteilla vedenimeytyminen on alle 5 tilavuusprosenttia ja parhaimmillaan alle 1 til-%. Mahdollisimman pieni vedenimeytyminen on erittäin merkittävää sekä eristeen lämmöneristyskyvyn kannalta että koko rakenteen kannalta. Vettä itseensä imevä eriste voi lahottaa tai pilata ympäröivät rakenteet.

ret opas 20150917 1UUSI OPAS: Rakenteellinen energiatehokkuus

Rakenteellinen energiatehokkuus -opas keskittyy rakenteellisen energiatehokkuuden hyödyntämiseen tulevaisuuden lähes nollarakentamisessa. Oppaassa läpikäydään energiatehokkuuden huomioiminen asuinrakennusten hanke- ja arkkitehtisuunnittelussa, rakennesuunnittelussa ja toteutuksessa. Oppaan sisältämät esimerkit jo toteutetuista kohteista ja ratkaisuista tuovat esiin alan parhaat toteutukset ja niiden kosteusteknisen toimivuuden myös tulevaisuuden muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Oppaan ovat laatineet arkkitehti Kimmo Lylykangas ja johtava asiantuntija Jyri Nieminen.

Lataa tästä Rakenteellinen energiatehokkuus-opas.